ÅRETS FRAMSYNINGAR 2020

Klassekampen har bede teatermeldarane sine om å kåre årets framsyning. Ettersom Julie Rognved Amundsen og eg har sett og meld meir enn dei andre, fekk vi lov å ta med to produksjonar på lista. Eg har, trass i pandemien, sett om lag 60 og meld rundt 45 framsyningar i år.


Her er mine to der «Moby Dick» av Plexus Polaire var i særklasse, og er truleg noko av det beste eg har sett nokon sinne. Denne framsyninga kjem til Heddadagane til våren, og skal turnere i Nordland og Innlandet til hausten.


Den andre var «Mysterier» på Kilden i Kristiansand, også ei framsyning som går utanpå det meste.

Men i tillegg til det som stod på trykk i avisa i dag, har eg tatt med det eg kallar «heidrande omtale» til Det Nye Teateret, eit teater som ikkje sette seg på rumpa då pandemien kom, men kasta seg rundt, og tenkte nytt og kreativt. Og til det fekk dei med seg Halvor Hoem, ein trollmann på bilderegi.

ÅRETS FRAMSYNING #1

«Moby Dick»
Nordland Teater
Av Plexus Polaire
Regi: Yngvild Aspeli

Basert på Herman Melvilles ikoniske roman om kaptein Akab og den kvite kvalen Moby Dick har Yngvil Aspeli og figurteaterkompaniet Plexus Polaire laga eit multimedialt kunstverk av ei teaterframsyning, ulikt alt anna eg nokon gong har sett gjennom meir enn 40 år som teatermeldar. Lys, videoprojeksjonar, musikk, song, spektakulær og komplisert scenografi, eit femtitals livaktige figurar og særs dyktig spel og dokkeføring smelta saman til ei utsøkt, visuell, sterk og useieleg vakker teateroppleving.

ÅRETS FRAMSYNING #2

«Mysterier»
Kilden Teater
Av: Knut Hamsun
Regi: Ole Johan Skjelbred

Trass i ei surrealistisk og heilt respektlaus tilnærming, har Ole Johan Skjelbred skapt ei framsyning som likevel syner seg å vere særs tru mot Hamsuns tekst, og som får fram alle dei ulike laga i denne ganske mysteriøse historia. Ein svært energisk Olav Waastad i hovudrolla kombinert med eit uvanleg dyktig ensemblespel og ein regissør som definitivt visste kor han ville, ga oss ei absurd, humoristisk og samstundes innsiktsfull tolking av «Mysterier». Dette var Knut Hamsun på syre.

ÅRETS FRAMSYNING – HEIDRANDE OMTALE

«Nede med flagget til topps»
«På Veg Te Stiklestad»
«Juleevangeliet – da #metoo kom til bibelen»
Det Nye Teatret
Mads Bones, Olve Løseth, Kyrre Havdal – og Halvor Hoem

Då pandemien kom, alt stengde og teatersjefen på DNS meinte det var betre å sitje på gjerdet enn å lage dårleg teater, – i denne situasjonen greip det nystarta friteateret Det Nye Teatret i Trondheim høvet til å tenke kreativt og annleis. Gjennom tre strøyma produksjonar, som kanskje i seg sjølv ikkje er teaterkunst i Heddaprisklasse, har dei likevel synt at det går an å lage teater på digital plattform, og at det treng ikkje bli korkje dårleg erstatning eller halvhjarta. Tvert om. Og den som verkeleg fortener å bli løfta fram i ljoset er trollmannen Halvor Hoem som var ansvarleg for bilderegien.

One Response to “ÅRETS FRAMSYNINGAR 2020”

  1. Sarah sier:

    Hello! I’m sorry I can’t speak Norwegian, I hope this can translate! I was wondering if you knew if Moby Dick would ever be available to purchase a ticket and stream online? Plexus Polaire is always my favorite show at the International Puppet Theatre Festival in Chicago and as a theatre artist myself, I know in-person performances will not be coming back very soon. Thank you!

Leave a Reply