Påfunn med Ibsen

TEATER

Ibsen goes Brazil
Fritt etter Fruen fra Havet
Konsept og regi: Catherine Kahn og Anne Regine Klovholt
Teaterhuset Avant Garden – Trondheim

Det er på høg tid å gjere utradisjonelle oppsettingar av Ibsen, men dette var ikkje måten.

Med eit ensemble beståande av seks aktørar frå Brasil, Australia og Norge, har Catherine Kahn og Anne Regine Klovholt leika seg med Fruen fra Havet av Henrik Ibsen. Det blir spela vekselvis på portugisisk, engelsk og norsk med ikkje heilt synkron norsk tekst på bakskjerm. At ikkje aktørane meistrar alle tre språka, blir både sjarmerande og komisk, og humoren ligg også heile tida på lur i ei oppføring som er spekka med påfunn og gags, der scena er ein stor grasplen, der rekvisita og scenografi er leikeutstyr, og der alt blir på liksom og annleis. I botnen, eller bakom, ligg Fruen fra Havet av Henrik Ibsen. Rollegalleriet er om lag det same, men teksten er modernisert og alle er atskillig meir utagerande enn hjå Ibsen – for å seie det mildt. Det er crazy, surrealistisk, lett erotisk og ganske meta. At Bolette blir spela av ein gut med skjegg, berre understrekar at her er det meste snudd opp ned.

Som publikum freistar vi å henge med som best vi kan. Vi ler litt i starten, men etterkvart som påfunna tar overhand, blir det heile berre overlessa og utvendig. Å spele Ibsen på vranga, å harselere med han, eller på anna vis å presentere stykka hans med andre vinklingar, er slett ikkje framandt for denne meldaren. Men prosjektet bør ha ei meining og ei retning. Det hadde ikkje Kahn og Klovholt. Dei serverer oss berre ei vareopptelling av påfunn som i lengda blir både påtrengande og slitsam.
Ibsen goes Brazil blir spela på Black Box i Oslo førstkomande helg.

Amund Grimstad

(meldinga stod i Klassekampen torsdag 27. oktober 2005)

Leave a Reply